"Målarexorcisten"

"Målarexorcisten"

Tim Schmidt http://www.timschmidt.se om Pierre Klossowski - Roberte Ce Soir, Schinkel Pavillon, Berlin  http://www.schinkelpavillon.de


ENG: I wrote about Pierre Klosswoski and his demons for Swedish Tidningen Kulturen.
SWE: Jag skrev om Pierre Klossowski and hans demoner för svenska Tidningen Kulturen. "MÅLAREXORCISTENS DEMONER

om

Pierre Klossowskis Roberte Ce Soir 

på Schinkel Pavillon i Berlin 

Publikation: Tidningen Kulturen - 17/5, 2017


MER KONSTKRITIK av TIM SCHMIDT

 

Pierre Klossowski Roberte Ce Soir

abb3d705-73ef-436c-844b-e53c37c01de6jpg

image credits: Schinkel Pavillon, Andrea Rossetti, Pierre Klossowski 


Konstkritik / På Svenska / 2017 / Tim Schmidt /
http://www.timschmidt.se